20 07 01 NR laikaLesen Sie hier Laikas Nachruf >>>