19 03 05 NR nikiforos
Lesen Sie hier Nikiforos´ Nachruf >>>