19 05 07 NR kiriakos
Lesen Sie hier Kiriakos´ Nachruf >>>