20 03 28 NR wilma
Lesen Sie hier Wilmas Nachruf >>>